Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. R - Atelier je českou obchodní firmou, jejímž registrovaným sídlem je Vlhká č.6. 602 00 BRNO, mobil : 774 900 099, e- mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Sdružení není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Prodej se uskutečňuje na základě písemné objednávky zaslané poštou, faxem či e-mailem. Drobnější objednávky lze objednat telefonicky.

4. I když základní frekventovaný sortiment je většinou na skladě a lze ho po domluvě dodat expresně během 24 hodin, je třeba při běžné dodávce počítat s dodací lhůtou 14 – 21 pracovních dnů, vyvstane- li nutnost dodat zboží ze zahraničí. Na této dodací lhůtě se může negativně odrazit doba svátků, dovolených, vánoc, vyprázdněných skladů v zahraničí, nepředvídatelných událostí atp., prodlení může nastat i v souvislosti s prodloužením termínu proclení zboží. Tato fakta nemůžeme bohužel pozitivně ovlivnit.

5. Na dodávané zboží vystavujeme paragon nebo faktury, u větších objednávek požadujeme zálohovou platbu předem.

6. Vzhledem k tomu, že provozujeme i zásilkovou službu a zboží distribuujeme ze skladu , je forma prodeje převážně objednávková, přičemž prodej za hotové je možný pouze v pracovní době v naší prodejně R-Atelier, Vlhká č.6, v Brně.

7. Fyzickou dodávku zboží provádíme poštou na dobírku, celková váha jednoho balíku nesmí překročit 30,5 kg. Větší zásilky zasíláme nebo dovážíme individuálně, za pomoci jiných druhů dopravy. Dopravné není v tomto případě součástí ceny zboží, úhrada se provádí samostatně, přičítá se k ceně zboží. U zboží zasílaného na dobírku v cenném psaní, balíku nebo dodávkovou službou jsme nuceni si účtovat balné, poštovné, popř. dopravné včetně pojištění zasílaného zboží.

8. Pro expresní dodávky v rámci jednoho dne mezi Brnem a Prahou lze využít služeb UPS nebo DHL, dopravné se řídí platnými tarify příslušných firem, úhrada se přičítá k ceně zboží.

9. Po obdržení zásilky překontrolujte její stav, úplnost, případné nedostatky zboží a neprodleně do pěti pracovních dnů reklamujte závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

10. Na veškerá technická zařízení poskytujeme povinnou zákonnou záruku od data prodeje, pokud výrobce poskytuje záruky vyšší, poskytujeme je také.

11. Po individuální dohodě lze objednané zboží zasílat i po částech, avšak pouze v těch případech, pokud si to zákazník výslovně přeje.

12. Vydáním tohoto ceníku pozbývají platnost všechny předchozí ceny z ceníků 1991 - 2004. Ceny jsou platné v den vydání katalogu. Z tohoto důvodu si firma R - Atelier dovoluje vyhradit právo na případnou úpravu cen nabízeného zboží v důsledku změny cen od zahraničních dodavatelů, pohybu směnných kurzů, změny světových cen drahých kovů, případně nárůstu cen služeb.

13. Firma neručí za závady a poškození vzniklé nevhodnou či neodbornou aplikací námi dodaných produktů, jež byly použity bez provedení prokazatelných řádných zkoušek, v rozporu s návodem k použití a podobně. Firma dodává materiály pro profesionální restaurátorskou a uměleckou činnost i pro hobby.

14. Do okamžiku plného zaplacení zůstává zboží majetkem společnosti R – Atelier.

15. Splatnost námi vydaných faktur je, pokud není uvedeno jinak, deset pracovních dnů.

16. Objednávky, na jejichž úhradu byla vystavena zálohová faktura, se automaticky stornují, pokud nejsou zákazníkem uhrazeny do deseti pracovních dnů. Po této době již zboží není zákazníkovi rezervováno a je volně nabízeno k prodeji jinému zájemci.

17. Každý námi prodaný produkt doprovází návod k použití, shrnující pokyny k aplikaci dané výrobcem nebo technický list nebo jiné zákony stanovené písemné dokumenty, jejichž další rozšiřování, zveřejňování a množení je možné pouze s naším písemným souhlasem.

18. Veškeré reklamace způsobené nedodáním zboží přepravcem reklamuje dodavatel.

19. Veškeré dodávky zákazníkům zasílané poštou jsou označovány jako křehké. Jsou zasílány pojištěné na riziko odběratele. Případné poškození, způsobené během přepravy, nenahrazujeme, eventuální náhradu na přepravci musí nárokovat odběratel ve lhůtách k tomu účelu stanovených.

20. Všechny ceny v katalogu jsou orientační a jsou dále upřesněny. Dle objemu objednávky a s přihlédnutím k bonitě zákazníka mohou být individuálně progresivně stanoveny.

Rychlý kontakt

R-Atelier
Vlhká 6, Brno

Tel.: 774 900 099

e-mail obchod:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail restaurování:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail znalectví:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.