Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.r-atelier.com/www/plugins/content/lightgallery/lightgallery.php on line 74

Zámek Lešná

V roce 2011 proběhla v Lešné u Valašského Meziříčí rozsáhlá stavební obnova a modernizace zámku včetně rekonstrukce vnitřních prostorů a zařízení. 

Práce stavebních i technických odborníků začaly sice již v listopadu roku 2010 avšak s tím, že stěžejní práce odborných restaurátorů budou zahájeny ihned s počátkem roku 2011.
Jejich ukončení pak bylo završeno kolaudací a předáním investorovi, Muzeu regionu Valašsko, na počátku listopadu ještě téhož roku. Veškerou stavební a dodavatelskou činnost v místě zajistila, pod odborným vedením Ing. Hrdličky, akciová společnost Zlínstav.
Stavebně truhlářské restaurátorské práce a repase, včetně rekonstrukcí dobového fládrování, byly prováděny pod odborným restaurátorským dozorem soudního znalce a restaurátora, p. L. Slanaře (R-Atelier), zkušenými pracovníky specializovaných,  smluvně dodavatelských firem .
Všem dřevěným prvkům i konstrukcím byla v průběhu náročných prací navrácena jejich původní stabilita,  pevnost, tvar i barevnost povrchů. Pod dohledem přísných očí pracovníků dozoru Památkové péče i starostlivým okem investora postupně mizely nevhodné dobové aplikace a doplňky i fragmenty napadené dřevokazy, aby mohly být nahrazeny novými implantáty ze starého, ale ještě kvalitního a plnohodnotného dřeva. Původní, hodnotný materiál znavený a oslabený staletou funkčností, byl znovu obnoven a zpevněn petrifikačními prostředky - především italských výrobců,  s nimiž máme mnohaleté zkušenosti.
Na základě výsledků provedených průzkumů a v souladu s požadavky památkářů i představami investora, byla navrácena původní podoba dřevěným obkladům, dveřím i oknům. Byla tak rovněž navrácena zašlá krása i lesk výjimečných dochovaných dobových parket, ale i dveřních a okenních ostění, včetně jejich křídel. Další třešničkou na pomyslném dortu pak bylo úplné estetické obnovení původního fládrování jež bylo v předchozích období, vlivem neadekvátního užívání, takřka zcela zničena. Podle dochovaných fragmentů i dobové dokumentace se pak podařilo mistru Hasíkovi rekonstruovat a nově vytvořit fládrování na dveřích i ostění, bez nadsázky, v takové kvalitě a v takovém provedení jež mohli obdivovat naposledy tehdejší majitelé zámku a rodina nedávno zesnulého pana hraběte Kinského.
I v tomto objektu byly práce na obnově završeny kolaudací s předáním zámku investorovi k dalšímu užívání. Tento akt byl z naší strany neodmyslitelně doplněn předáním Závěrečné restaurátorské práce vypracované restaurátorským dozorem, znalcem v oboru uměleckých řemesel a restaurátorských postupů  p. Lubomírem Slanařem.  Nedílnou součástí byly přílohy Restaurátorských záměrů jednotlivých etap a vyčerpávající fotodokumentace na nosičích CD-ROM, zachycující nejen původní a nově zrekonstruované prvky, ale především náročný technologický postup jejich záchrany.
Tato dokumentace bude nadále nejen svědectvím o použitých technologických pracovních postupech a úsilí řemeslníků, ale především pro další potenciální restaurátory bude vděčným vodítkem při rozhodování a stanovení dalších postupů i použití vlastních technologií .
Nově otevřený zámek Lešná u Valašského Meziříčí se tak stává dalším šperkem mezi turistickými zajímavostmi a to nejen regionu Valašsko.
Před vlastní návštěvou lze pak již jen doporučit shlédnutí několika informací z průběhu obnovy této kulturní památky.  A v neposlední řadě uvést skutečnost ambice této úspěšné akce Zlínstavu a.s.  jako stavbu roku 2011.

Aktivní odkazy:

www.muzeumvalassko.cz/projekty/stavebni-obnova-a-modernizace-zamku-lesna-u-valasskeho-mezirici/

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Rychlý kontakt

R-Atelier
Vlhká 6, Brno

Tel.: 774 900 099

e-mail obchod:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail restaurování:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail znalectví:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.