Restaurátorský dozor

Firma R-atelier zajišťuje Restaurátorský dozor investorům i odborným pracovníkům smluvně dodavatelských firem a realizačním firmám bez příslušného osvědčení od MK ČR.

Dozor je vykonáván pod odborným restaurátorským dohledem soudního znalce a restaurátora, držitele osvědčení MK ČR, p. L. Slanaře dr.h.c. (R-Atelier), spolu s kolegiem zkušených spolupracovníků specializovaných odborníků, držitelů Osvědčení MK ČR, dle příslušné specializace v oboru.

Tento vlastní proces je z naší strany zahájen provedením Restaurátorského průzkumu se vstupní fotodokumentací, pokračuje navržením a projednáním postupu Restaurátorského záměru a zakončen je kolaudací díla a odstraněním případných vad či nedodělků. Neodmyslitelně je pak proces dozoru završen předáním Závěrečné restaurátorské práce, vypracované restaurátorským dozorem, znalcem v oboru umělecká řemesla se specializací technologie, restaurování a konzervace a restaurátorských postupů p. Lubomírem Slanařem dr.h.c. , event. odborným kolegiem.

Nedílnou součástí Závěrečné restaurátorské práce i Restaurátorských záměrů jednotlivých etap jsou i vyčerpávající snímky fotodokumentace na nosičích (CD-ROM či DVD), zachycující nejen původní a nově zrekonstruované prvky, ale především náročný technologický postup jejich záchrany.

Rychlý kontakt

R-Atelier
Vlhká 6, Brno

Tel.: 774 900 099

e-mail obchod:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail restaurování:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

e-mail znalectví:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.